Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Kis Transport & Konsult

Utbildar i Yrkeskompetensbevis, YKB

Mail adress: [email protected]

Trafikkompetens är ledord för samtliga chaufförer

som genomgått YKB. För att höja chaufförernas kompetens

till att vara professionella i trafiken.

När det gäller det bästa för arbetsmiljön,

företags kulturen, ekonomin, miljöpåverkan,

samt varumärket chauffören kör för.


Kontakta mig så berättar jag mer.  

Vad?

Nu är tiden förbi. Om du skall underhålla ditt YKB så ta gärna kontakt med mig så skall

vi ordna utbildning, Företag som enskilda.


Hur?

Fortbildning 35h Godstransporter.

-För dig som redan hade ditt C-kort när lagen trädde i kraft och för dig som genomgått en

grundutbildning/utbildning. För dig som skall underhålla ditt YKB.

Trafikkompetens


Fortbildningens 35h är indelade i 5 Block.


-YKB förarkurs - Sparsam körning delkurs 1

-Målet är att:

• minska bränsleförbrukningen och miljöpåverkan

• sänka driftskostnader och stressnivå

• få en positiv påverkan på varumärket

-Sänker Ni kostnaden med 8 % motsvarar det en månads kostnad. Vore väl inte fel att sänka

bränsle kostnaden med tanke på dagens priser?.


-YKB förarkurs - Godstransporter delkurs 2

-Målet är att:

• förhindra personskador

• minska skadekostnaderna

• ha kunskap om konsekvenserna av eventuella felaktigheter i godshanteringen


-YKB förarkurs - Lagar och regler, delkurs 3

-Målet är att:

• ha kunskap om kör- och vilotider, färdskrivaren och vägarbetstidslagen

• känna till ekonomiska villkor

• förebygga brottslighet och människosmuggling


-YKB förarkurs - Ergonomi och hälsa, delkurs 4

-Målet är att:

• förebygga risken för arbetsskador

• skapa en bättre arbetsmiljö

• främja god fysisk och psykisk förmåga

• förstå vikten av bra kost och motion

-YKB förarkurs - Säkerhet och kundfokus, delkurs 5


-Målet är att:

• öka servicegraden till kunden

• kunna hantera konflikter/krissituationer

• höja företagets profil/varumärke


Lagen reglerar blockens tidsomfattning (7h) men därefter står det fritt för varje förare/företag/åkare

att själva välja hur dessa block skall förläggas. Alla block på en vecka, ett block i månaden, två block

i stöten, ett block per år?

Varför?

Lagen kvalitetssäkrar det arbete som våra yrkeschaufförer utför varje dag. Den skapar lika villkor

och kunskap för samtliga yrkesmässiga förare oavsett EU-tillhörighet och ger oss en ökad

trafiksäkerhet och medvetenhet.


Efter fullgjord utbildning utfärdar Transportstyrelsen ett Yrkesförarkompetensbevis, en legitimation

på att du får bedriva professionell yrkesmässig körning.      

KIS Transport & Konsult:

  • Utbildar Er personal för att få en bättre ekonomi i företaget, gynna miljön och bättra på arbetsmiljön för personalen.
  • Tar fram offert för hur många som skall utbildas, om lokal skall ordnas, om fika, lunch skall ingå i utbildningen.

Ring mig idag för en GRATIS konsultation!