Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Kis Transport & Konsult

Utbildar i Yrkeskompetensbevis, YKB

Mail adress: [email protected]

Min blogg

Blog

YKB, Yrkeskompetensbevis

Posted on August 2, 2013 at 7:19 AM Comments comments (4582)
Nu är det dags att söka utbildare för YKB, Yrkeskompetensbevis.
Tiden går så fort, snart är tiden inne för att genomförandet av YKB skall vara klart 10 september 2016.
KIS Transport o Konsult är den givna utbildaren för YKB.
Ta och skriv eller ring för att få prospekt.
Välkomna

Tillstånd

Posted on July 12, 2013 at 8:56 AM Comments comments (4790)
Nu är det äntligen klart. 2013-07-12 kom beskedet från Transportstyrelsen att jag är godkänd som lärare/utbildare för YKB, yrkeskompetensbeviset.
De första kurserna är redan på gång.
Ser med stor tillförsikt fram mot höstens utbildning.